Energiapulssi


LÄMPÖKUVAUSPALVELU

Lämpökuvausta käytetään menestyksellä asunnon tai talon osto- tai myyntitilanteissa, vanhan rakennuksen korjaustarpeiden kartoittamisessa ja uudisrakennuksien laadun toteamiseen. Lämpökuvausta voidaan hyödyntää myös teollisuudessa ennaltaehkäisemään tulevia vahinkoja ja tehostamaan prosesseja.

NOPEA

Lämpökameralla voidaan tutkia rakenteita aineita rikkomatta. Se havaitsee virheet rakenteen sisällä heti, joiden toteamiseen jollain muulla tekniikalla menisi paljon kauemmin.


LUOTETTAVA

Lämpökamera on "säälimätön" - se kertoo mitä kuvattavan rakenteen tai laitteen sisällä on. Muistathan myös, että vain ammattilaisen käyttämänä laite kertoo oikean tiedon ja vain ammattilainen osaa analysoida tulokset tilanteeseen ja tavoitteeseen nähden.


TOIMII EDULLISENA "VAKUUTUKSENA"

Ennakkoon tehty lämpökuvaus on säästänyt monelta suurelta vaivalta ja rahalliselta menetykseltä asunnon ostossa, remontin teettämisessä, urakan valvonnassa tai teollisuudessa.


MERKITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ TERVEYSHAITTOJEN LÖYTYMISESSÄ.

Rakenteiden lämpö- ja ilmavuodot laskevat asumisviihtyvyyttä ja aiheuttavat terveysriskejä kosteuden kondensoituessa rakenteisiin.


OIKEALLA KUVAUKSELLA SELKEITÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ.

Lämpökuvauspalvelu voidaan tehdä ennaltaehkäisemisen lisäksi myös kustannuslaskennallisesti - säästö näkyy suoraan esimerkiksi asiakkaamme energiankulutuksessa.


MALLIKUVIA LÄMPÖKAMERASTA


Ikkunan karmissa lämpövuoto.


Kattosaumassa lämpövuoto.

Lattiasaumassa lämpövuoto.


Vesipatterin toimivuus.

Tulisija lämpökamerassa.


OHJEET JA RAPORTIT

Ohje: Ennen lämpökuvausta
Lämpökuvauksen toteutus pientalossa
Esimerkkiraportti lämpökuvauksesta